Het thema van deze dienst is “leven in een spanningsveld.” Zondag 23 stelt de vraag wat we eraan hebben dat we dit alles (wat er in de geloofsbelijdenis staat) geloven. En dan klinkt de kern van de catechismus: de rechtvaardiging door het geloof alleen. In dit antwoord wordt duidelijk dat je aan de ene kant er zeker van zijn dat je door Jezus zeker mag weten dat je kind van God bent. Aan de andere kant weet je ook zeker dat je dit zelf niet verdient. Dit is een spanningsveld waarin we dagelijks leven. Dit leven in een spanningsveld kun je ook leven uit hoop noemen.