De liturgie met o.a. de muzikale avondmaalsliturgie is beschikbaar als download: Liturgie afscheidsviering 1 november.pdf