Wij zijn met ongeveer 130 mensen en vormen samen een gemeenschap. We zijn betrokken op elkaars leven, delen blijdschap en verdriet, bouwen elkaar op in geloof om zo meer toe te groeien naar Hem die het hoofd is van de gemeenschap wereldwijd, Jezus Christus.

Kerkelijke achtergrond
Onze gemeenschap bestaat in kerkelijke zin uit een federatie van twee kerken die in 1995 bij elkaar zijn gekomen: de Nederlands Gereformeerde Kerk (in Alkmaar) en de Christelijke Gereformeerde kerk (in Alkmaar). Voor meer informatie: lees de geschiedenis van onze gemeente.

Samenwerking
We werken samen met de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk in Alkmaar. Sinds 2008 vieren we gezamenlijke middagdiensten en is ons jeugdwerk samengevoegd. Vanaf 2014 is het wijk- en kringenwerk samengevoegd.

Onze kerk heeft Interne vertrouwenspersonen aangesteld  t.a.v. Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties.