ANBI transparantiegegevensANBI logo CGK 2016

Onze gemeenschap bestaat in kerkelijke zin uit een federatie van twee kerken die in 1995 bij elkaar zijn gekomen: de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) in Alkmaar.

De CGK en de NGK in Nederland zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Dat betekent dat iedereen die een bedrag schenkt aan een lokale kerk of aan een zelfstandig onderdeel van de koepel CGK of NGK, dit als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting.

CGK Alkmaar is bij de belastingdienst geregistreerd onder RSIN 8592.77.379.

NGK Alkmaar is bij de belastingdienst geregistreerd onder RSIN 8592.77.446.

De ANBI transparantiegegevens van onze gemeenschap in Alkmaar kunt u hier downloaden.

 

Wij verklaren dat deze gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd

Datum laatste kerkvisitatie: 1 feb. 2018

Kascontrole uitgevoerd op: 29 maart 2019

 

 

Giften-regeling inkomstenbelasting

Giften aan kerken en andere erkende liefdadigheidsinstellingen kunnen als aftrekpost worden opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting.

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum:

  • Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.
  • Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Voorwaarden voor periodieke giften:

  • U de gift hebt laten vastleggen.
  • U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd.
  • Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
  • U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • De ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.