Nieuws

9 Items

Kliederkerk in De Open Hof

Op zondagmiddag 10 maart is er weer Kliederkerk in De Open Hof, Honkpad 2 in Alkmaar.
Een Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Samen met jong en oud gaan we op een creatieve manier de betekenis van een Bijbelverhaal ontdekken. Deze middag heeft als onderwerp Welkom thuis!

Het wordt een leuke middag met samen ontdekken, samen vieren en samen eten. We richten ons op alle kinderen tussen de 1 en ± 12 jaar samen met hun ouders, grootouders of verzorgers. 
In het bijzonder kinderen uit de wijk De Hoef zijn van harte welkom!

We zien jullie graag op 10 maart vanaf 15:00. Om 17:00 is het afgelopen en dan hebben we ook samen gegeten!

Voor meer informatie, mail of bel naar Anita Abbring.

Week van Gebed voor eenheid van christenen

In de week van 21 – 28 januari is de week van gebed voor eenheid van christenen. In deze week staat Lucas 10:25-37 centraal met als thema: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf!

Het materiaal voor deze week is voorbereid door een oecumenisch team van christenen in Burkino Faso. Het is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van gebed. Maar als we met dit materiaal bezig gaan en samen geen bidden, doen we dat dus in verbondenheid met christenen wereldwijd!

In Alkmaar is er elke avond van maandag tot en met vrijdag een interkerkelijke bijeenkomst van gebed, telkens op een andere plek:

maandag 22 januari 19:30 Bij de BronWillem Buytewechstraat 2
dinsdag 23 januari19:30 Leger des HeilsBurgpoelwaard 2
woensdag 24 januari19:30 De Open HofHonkpad 2
donderdag 25 januari19:00 KapelkerkLaat 80
vrijdag 26 januari 19:00 CitylightHelderseweg 32

Van harte welkom om mee te bidden!

Kerkproeverij

Zondag 14 januari 15:00 uur begint de kerkproeverij met een inloop. Om 15:30 uur is er een viering met als thema “Iets nieuws”. Dan hopen we veel gasten te begroeten en ook met hen het nieuwe jaar in te luiden na de dienst.

Dierbaren herdenken op eeuwigheidszondag

Voordat we in de kerk gaan toeleven naar Kerst – in de Adventtijd – hebben we een speciale dienst die we ‘eeuwigheidszondag’ noemen. Op deze zondag noemen we de namen van mensen van onze geloofsgemeenschap die het afgelopen jaar overleden zijn.

Maar óók is er ruimte voor ieder, zowel gemeentelid als gast, om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis van een dierbare die korter of langer geleden overleden is.

Daarom is iedereen welkom op zondag 26 november om 10:00 uur in De Open Hof.
Zullen we samen herdenken?

Taizé-viering in de Open Hof

Liefhebbers van Taizévieringen zijn weer van harte welkom in de Open Hof in Alkmaar. Zondagavond 15 oktober 2023 is er een ingetogen avond met stilte en bezinning rondom Taizéliederen. Het thema van deze avond is ‘God is onze hulp’.

Inloop vanaf 18.45 en we beginnen om 19.00 uur. Voor wie wil, is er na afloop is er koffie en thee.

De Open Hof is aan de Honkpad 2, 1816 LZ Alkmaar
De toegang is gratis.

Wilt u meer informatie? Stuurt u dan een mail naar taizeinalkmaar@gmail.com

Gebedsruimte: de ‘bovenzaal’

Boven in de Open Hof, achter de tribune, is sinds maart 2023 een gebedsruimte ingericht.
Er staat een makkelijke stoel en een kruis, er liggen bijbels en liedbundels, boekjes over bidden en mét gebeden. Er kunnen (nep) kaarsen aangestoken worden en je kunt een boodschap achterlaten in het ‘gastenboek’. Kortom: een plek om te verstillen en bezinnen…
Je kunt er zitten met meerdere mensen om samen te bidden (zoals we doen voor de dienst of met de Lectio Divina), maar je kunt er ook alleen naar toe op de dagen dat de kerk open is omdat Anita er dan werkt (dinsdag, woensdagmorgen en donderdag).
Zoek je een rustige plek om tijd met God door te brengen – om niet alleen te spreken tot Hem, maar ook te luisteren naar Hem? Dan kan deze gebedsruimte wellicht ook jou tot zegen zijn. Weet je welkom!

Mozaïek Alkmaar – voor mensen met vragen

Als God bestaat, wat merk je dan van zijn liefde? Waarom is er zoveel lijden in de wereld?

Wil je meer te weten komen over het christelijk geloof en nieuwe contacten opdoen? Kom dan eens kijken bij Mozaïek. Elke twee weken houden we een ‘brunch en bezinning’ op zondag in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, in Alkmaar. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die niet zo snel naar de bestaande kerken zouden gaan, maar die wel open staan voor het geloof.

Eerst eten we samen, tijdens de brunch is er een ontspannen sfeer en ontstaan er vanzelf gesprekken. Daarna is er een korte inleiding, of een filmpje van YouTube, over thema’s die je zelf aandraagt. Daar praten we samen over verder. Meer informatie is te vinden op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/mozaiekalkmaar, website: https://www.mozaiek-alkmaar.nl/.

Geloven in seizoenen – gemeenteproject in De Open Hof

9789043537544_covr

Dit kerkelijk seizoen gebruiken we als gemeente het boekje Geloven in seizoenen[1] van ds. René van Loon voor toerusting, verdieping en gesprek. Het boekje behandelt de eigenschappen van de seizoenen, die ook herkenbaar zijn in het geloof en in de kerk.

In het gemeenteproject gaan we in 4 x 2 avonden met elkaar spreken over de seizoenen in geloof en kerk, parallel aan de seizoenen van het jaar.

Concreet betekent dit:

  • In november 2022: herfst in je geloof en herfst in de kerk (14 en 28 november)
  • In januari 2023: winter in je geloof en winter in de kerk (16 en 30 januari)
  • In maart 2023: lente in je geloof en lente in de kerk (13 en 27 maart)
  • In mei 2023: zomer in je geloof en zomer in de kerk (di 16 en di 30 mei)

Dinsdag 30 mei komt René van Loon langs als spreker.

Wat kun je verwachten?

We komen bij elkaar in de Open Hof voor dit ‘programma’:
19:30 inloop
19:45 opening, zingen
20:00 inleidende overdenking
20:20 in groepjes uiteen met gespreksvragen
21:15 in groepjes afsluiten met samen bidden
21:30 einde

Noteer de datum en weet je van harte welkom! Voor meer informatie, aanmelding of regelen van vervoer: neem contact op met Anita Abbring.

[1] Over het boek: https://www.kokboekencentrum.nl/boek/geloven-in-seizoenen/

Vespers in de Stille Week

In de Stille Week, de week van 3 t/m 8 april, hebben we elke avond (behalve vrijdag!) tussen 19:15 en 19:45 een korte, ingetogen, liturgische viering waardoor we samen toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen.

Elke avond kent de liturgie vaste, terugkerende elementen, zoals samenzang, een psalmgebed, een lezing uit de Bijbel, een declamatie, een muzikaal intermezzo, gebed en een moment van stilte en bezinning.

Iedereen is van harte welkom om deze week de vespers bij te wonen.

Mocht het niet lukken om al deze avonden naar de Open Hof te komen, dan is het ook mogelijk om online de vespers mee te vieren via de videostream. De liturgie vind je hier: Liturgie van de vespers.

Uiteraard ben je ook welkom in onze andere diensten deze week:

  • Vrijdag 7 april om 19:30 uur: Goede Vrijdag dienst
  • Zondag 9 april om 10:00 uur: Viering Pasen