Tijdens de vespers in de Stille Week was er elke avond een andere liturgische bloemschikking, die iets uitbeeldde van het verhaal dat op die avond gelezen werd.

Een boodschap vertel je niet alleen met woorden, maar ook met muziek (in de prachtige muziekstukken) én met beelden (bijvoorbeeld met bloemen en stenen). Een kleine impressie van de beelden bij het lijdensverhaal, met zorg samengesteld door ons gemeentelid Gonda van der Ziel:

Op dinsdag 26 maart lazen we uit Joh.13: 21 – 38.

Bij dit gedeelte zagen we deze schikking met de volgende uitleg:
Het Pesachmaal wordt gevierd. De leerlingen zitten er klaar voor. Maar één heeft een ander plan en hij gaat er vandoor de nacht in. De rest blijft en krijgt een opdracht: “Heb elkaar lief“. In de schikking wordt dit verbeeld door de hartvormige bladeren van de Aronskelk.

Op zaterdag 30 maart lazen we uit Joh. 19: 38 – 42.

Bij dit gedeelte zagen we deze schikking met de volgende uitleg:
Als alles donker is…

Gebroken harten

Tranen die vloeien

In een graf, verborgen door een steen…
Let erop dat de paaskaars gedoofd is en ontbreekt, als symbool van Jezus’ sterven.

Op paasmorgen vierden we de opstanding van onze Heer, Joh. 20: 19 – 31.

We vierden Zijn leven, met uitbundige kleuren en met zicht op een open graf. Een nieuwe paaskaars is het teken van de levende Jezus, die Zijn licht laat schijnen in onze donkere wereld.

En elke zondag opnieuw brandt de paaskaars, herdenken we de opstanding van Jezus en verkondigen we het nieuwe leven dat Hij bracht.

Wees van harte welkom om dat samen met ons te vieren!

AA – 9 april 2024