Blog

2 Items

Een boodschap vertellen met bloemen en stenen…

Tijdens de vespers in de Stille Week was er elke avond een andere liturgische bloemschikking, die iets uitbeeldde van het verhaal dat op die avond gelezen werd.

Een boodschap vertel je niet alleen met woorden, maar ook met muziek (in de prachtige muziekstukken) én met beelden (bijvoorbeeld met bloemen en stenen). Een kleine impressie van de beelden bij het lijdensverhaal, met zorg samengesteld door ons gemeentelid Gonda van der Ziel:

(meer…)

Biddend Bijbellezen: Lectio Divina

Gods nabijheid zoeken

Psalm 27:8 zegt: Mijn hart zegt U na: “Zoek Mijn nabijheid!” Uw nabijheid HEER, wil ik zoeken. In de Bijbel – en met name in de Psalmen –  lezen we over verlangen naar Gods aanwezigheid. Dat is een heilig verlangen, dat God Zelf in ons legt, want Hij is een God van relatie. De realiteit is echter dat we leven in een wereld die ons zo wil opslokken, dat er weinig tijd en aandacht overblijft om Gods nabijheid te zoeken. Het vraagt van ons dat we keuzes maken en prioriteiten stellen. Voor veel gelovigen betekent het dat ze tijd proberen in te ruimen voor bidden en Bijbellezen.

(meer…)