Wij zijn met ongeveer 130 mensen en vormen samen een gemeenschap. We zijn betrokken op elkaars leven, delen blijdschap en verdriet, bouwen elkaar op in geloof om zo meer toe te groeien naar Hem die het hoofd is van de gemeenschap wereldwijd, Jezus Christus.

Kerkelijke achtergrond
Onze gemeenschap bestaat in kerkelijke zin uit een federatie van twee kerken die in 1995 bij elkaar zijn gekomen: de Nederlands Gereformeerde Kerk (in Alkmaar) en de Christelijke Gereformeerde kerk (in Alkmaar).

Voor meer informatie: lees de geschiedenis van onze gemeente.

Nu

Wat er in de gemeente gebeurt en in en om de Open Hof, vertellen we hier: Wat we doen.

Sinds 1 september is Anita Abbring kerkelijk werker.

Samenwerking
We werken samen met de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk De Kapelkerk in Alkmaar. Sinds 2008 vieren we gezamenlijke middagdiensten en is ons jeugdwerk samengevoegd. Vanaf 2014 is het wijk- en kringenwerk samengevoegd.