Bericht van de vertrouwenspersonen.

Binnen de Kapelkerk en De Open Hof vinden we het van belang dat iedereen zich er thuis voelt en de kerk ervaart als een veilige plaats. Gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook, maar toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt (seksueel) misbruik helaas voor. Soms overduidelijk, vergaand, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Ben je hier slachtoffer van dan kun je dit melden bij het landelijk Meldpunt Misbruik. Het Meldpunt is te bereiken via info @ meldpuntmisbruik.nl of telefonisch 06-81080117 (ma-vrij 9.00 – 17.00). Ook wanneer je liever anoniem blijft kun je contact met hen opnemen.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Het Meldpunt verzorgt ook trainingen voor vertrouwenspersonen en biedt kerken een uitgebreid preventiepakket

Om het contact leggen voor gemeenteleden makkelijker te maken, hebben de kerkenraden van onze kerken vier vertrouwenspersonen aangesteld. Wil je de namen weten en hoe je hen kunt bereiken, dan vragen we je in te loggen op deze site.


Algemeen

Naast deze vertrouwenspersonen werken wij ook met VOG verklaringen. Deze zijn nodig voor alle personen die met onze jeugd werkt of in contact staan met kwetsbare personen. Dus al onze jeugdleiders, maar ook onze ouderlingen en diakenen zijn allemaal in het bezit van deze Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).