Op zondagavond 12 februari a.s. is er een Taizé-viering in de Open Hof, Honkpad 2 in Alkmaar. Het thema van de viering is Ubi Caritas: Daar waar liefde heerst, daar is God.

Een Taizé-viering is een dienst met verstilling, inkeer en zingend bidden met liederen uit Taizé.

De Taizéliederen zijn in feite gezongen gebeden met korte teksten, die een aantal keren herhaald worden. De zang wordt muzikaal ondersteund door een koor onder leiding van Bert Rootmensen.

U bent van harte welkom vanaf 18.45 uur. De viering start om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur.

Wilt u meer informatie? Stuurt u dan een mail naar taizeinalkmaar@gmail.com