31

Kerkdiensten

Je bent elke zondag van harte welkom in de ochtenddienst die om 10.00 uur begint.
<na klik>
We vieren ook ’s ochtend af en toe de dienst gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. In dat geval zal de dienst plaatsvinden in de Kapelkerk. Daar vieren de leden van de GKv ’s ochtends hun diensten. Klik hier <link naar Agenda> voor een actueel overzicht van de diensten.

Kom je voor het eerst?
Als je voor het eerst komt, dan kan iemand van de gemeente je opvangen in de hal als je wilt. Deze persoon zal je aanbieden je de weg te wijzen.

Kringen
Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan een kring. Een kring bestaat uit ca. 12 personen die om de week bij elkaar komen. In een kring zitten leden van onze kerk, leden van de Kapelkerk (GKv) en geïnteresseerden. We eten met elkaar en hebben een gesprek over een onderwerp uit de bijbel. Wil je meer weten, neem dan contact op met ….

6

Jongeren

De jongeren zijn heel belangrijk. We besteden veel tijd en energie aan activiteiten om hen elkaar te laten ontmoeten. Al het jeugdwerk voeren we gezamenlijk uit met de leden van de Kapelkerk (GKv).
<na klik>

Jeugdvereniging Timoteüs
Jeugdvereniging Timoteüs is een vereniging voor jongeren vanaf 16 jaar. Deze vereniging organiseren de jongeren vanuit de Open Hof en de GKv Alkmaar zelf. Deze leden van jeugdvereniging Timoteüs komen eens per 14 dagen bij elkaar voor een Bijbelstudie. Afsluitend wordt er nog gezellig wat met elkaar nagepraat en gedronken.

Catechisaties
Voor jongeren vanaf 16 jaar is er ook catechisatie. Deze worden samen met de GKv gehouden en vinden plaats op maandagavond. Er is een groep voor jongeren van 16-18 jaar, en een groep voor 18+ en belijdeniscatechisanten.

Jeugdclubs
Voor kinderen van 9-11 jaar is er om de week op een avond een jeugdclub (basisschoolgroep 7 en 8).
Deze duurt een uur.
Voor kinderen van 12-13 en voor 14-15 jaar zijn er elke week op de avond catechisatieclubs.
Er zijn gezellige activiteiten en er is aandacht voor een vorm van bijbelstudie.

Buddies
Volwassen jongeren in onze gemeente zijn buddy voor één of meerdere jongeren in de gemeente. Buddies letten een beetje op ‘hun’ jongere, door af en toe een praatje te maken, hen te stimuleren mee te doen met van alles, etc. Regelmatig organiseren buddies leuke activiteiten voor groepen jongeren zoals een sportief uitje, een filmavond etc.

7

Kinderen
In elke ochtenddienst gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
<na klik>
We zingen eerst nog met elkaar een geschikt lied. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst. De leider/leidster vertelt in de kindernevendienst een verhaal en er is een verweking zoals een knutsel- of tekenopdracht maken. Tijdens de ochtenddienst is er een kindernevendienst voor kinderen van groep 2 tot en met 5.  Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is er iedere 1e en 3e zondag van de maand kindernevendienst.
Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor de kleinste kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kringen
[foto kring]
We zijn een kerk van kringen. Leden van onze geloofsgemeenschap ontmoeten elkaar in de zondagse eredienst én komen om de week in een kring bij elkaar
<na klik>
Een kring bestaat uit ca. 12 personen die om de week bij elkaar komen. Om van een  van elkaar te leren, om elkaar te versterken, om naar elkaar om te zien, om samen te leren over het geloof en om zo samen de relatie met onze Heer te versterken.
In een kring zitten leden van onze kerk, leden van de Kapelkerk (GKv) en geïnteresseerden. We eten met elkaar en hebben een gesprek over een onderwerp uit de bijbel. Wil je meer weten, neem dan contact op met …..

26

Bidden

Bidden vinden we een hele belangrijke activiteit: spreken met God, of juist heel stil zijn om God te horen spreken.
<na klik>
Bij heel veel dingen die we doen, nemen we eerst de tijd om er over met God te spreken. In de eredienst bidden we, in de kringen, bij vergaderingen, in onze eigen stille tijd, noem maar op.
Verder is er een groep gemeenteleden die speciaal bij elkaar komt om te bidden. Ze bidden voor persoonlijke situaties van gemeenteleden, voor dingen die in Alkmaar gebeuren, voor grotere onderwerpen als de nood in de wereld.

Gebedsverzoek
Heb je een gebedsverzoek of zou je het fijn vinden als er ook voor jou wordt gebeden? Vul dit gebedsformulier in, en wij zullen dan voor je bidden.

Pastoraat
33

Met het woord pastoraat bedoelen we dat we – gestructureerd – omzien naar elkaar. En dan met name in geestelijk oogpunt.
<na klik>
In de vele kringen is er veel aandacht voor het onderlinge pastoraat: ‘hoe gaat het met je, is er iets waar je over wilt praten of waar je hulp bij nodig hebt’. En dan gaan we dat met elkaar en voor elkaar regelen.
Verder zijn er enkele gemeenteleden die een speciale taak hebben gekregen m.b.t. het pastoraat: de wijkouderlingen en de pastoraal-diaconaal medewerkers. Zij hebben de verantwoordelijkheid om, per wijk, een meer dan gemiddelde pastorale aandacht te geven aan die gemeenteleden die dat nodig hebben. Denk aan de ouderen, zieken, gemeenteleden die met specifiek geloofs- of levensvragen worstelen, etc.

Cursussen
[foto Alpha]
Er zijn regelmatig cursussen in onze gemeente. Soms zijn ze speciaal bedoeld voor eigen gemeenteleden. Maar vaak kunnen ook mensen buiten onze kring eraan meedoen.
<na klik>

Alpha-cursus
Een cursus voor iedereen die voor het eerst (of opnieuw) op zoek is naar God, maar ook voor hen die zoeken naar verdieping van hun geloofsleven. Hier vind je meer informatie over een Alphacursus in de buurt van Alkmaar.

Marriage Course
Een cursus voor verloofde of getrouwde stellen. Leren praten over alle facetten van het huwelijk. Hier vind je meer informatie over de marriage course.

Diversen
Als het zo uitkomt organiseren we iets leuks. Zo hebben we een keer een leerhuis georganiseerd over social media, is er onlangs een leergang geweest met Lectio Divina als onderwerp. Dit gaat over het biddend bijbellezen.

17

Diaconie
De Diaconie biedt hulp aan mensen in nood in samenwerking met alle gemeenteleden. Deze hulp is voor mensen binnen en buiten de kring van de eigen gemeente.
<na klik>
De Diaconie van De Open Hof wil de liefde van Jezus zichtbaar maken. Dit doet de diaconie door samen met de gemeenteleden tot hulp aan de naaste te zijn.

Deze hulp heeft verschillende vormen:
in de eigen omgeving zetten gemeenteleden zich in voor o.a. het werk van de Stichting voor Stadspastoraat te Alkmaar (aanloophuis ‘De Steiger’<link naar betreffende tekst>, en het Achterdamproject), het Exodus project (opvang ex-gedetineerden)<link>, Dorcas (hulp en voedsel acties)<link>, kerkdiensten in gevangenissen, en hulp in verpleegtehuizen.
De diaconie geeft financiële steun aan diverse bekende hulp organisaties.
De diaconie geeft bij acute nood, en op bescheiden schaal, financiële hulp aan individuele personen. Emailadres van de diaconie.

34

Steiger
De Steiger is een Aanloophuis in het centrum van Alkmaar. Veel van onze gemeenteleden zijn actief als vrijwilliger in De Steiger.
<na klik>
Het aanloophuis is bedoeld voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Zij komen hier voor een praatje en voor hulp. Er is éénmaal per week een goedkope warme maaltijd, en eenmaal per week een lunch, er is een bijbeluur, en nog veel meer. Dat kun je vinden op hun eigen site. Vanuit onze gemeente ondersteunen we dit project in de stad op verschillende manieren. We doen dit omdat we het belangrijk vinden dat we ook op deze manier present zijn in de stad Alkmaar. We willen zo uitdrukking geven aan onze actieve bewogenheid met de mensen in Alkmaar.