34

De Steiger is een Aanloophuis in het centrum van Alkmaar. Veel van onze gemeenteleden zijn actief als vrijwilliger in De Steiger.

Het aanloophuis is bedoeld voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Zij komen hier voor een praatje en voor hulp. Er is éénmaal per week een goedkope warme maaltijd, en eenmaal per week een lunch, er is een bijbeluur, en nog veel meer. Dat kun je vinden op hun eigen site. Vanuit onze gemeente ondersteunen we dit project in de stad op verschillende manieren. We doen dit omdat we het belangrijk vinden dat we ook op deze manier present zijn in de stad Alkmaar. We willen zo uitdrukking geven aan onze actieve bewogenheid met de mensen in Alkmaar.