17

De Diaconie biedt hulp aan mensen in nood in samenwerking met alle gemeenteleden. Deze hulp is voor mensen binnen en buiten de kring van de eigen gemeente.


De Diaconie van De Open Hof wil de liefde van Jezus zichtbaar maken. Dit doet de diaconie door samen met de gemeenteleden tot hulp aan de naaste te zijn

Deze hulp heeft verschillende vormen: