33

Met het woord pastoraat bedoelen we dat we – gestructureerd – omzien naar elkaar. En dan met name in geestelijk oogpunt.

In de vele kringen is er veel aandacht voor het onderlinge pastoraat: ‘hoe gaat het met je, is er iets waar je over wilt praten of waar je hulp bij nodig hebt’. En dan gaan we dat met elkaar en voor elkaar regelen.


Verder zijn er enkele gemeenteleden die een speciale taak hebben gekregen m.b.t. het pastoraat: de wijkouderlingen en de pastoraal-diaconaal medewerkers. Zij hebben de verantwoordelijkheid om, per wijk, een meer dan gemiddelde pastorale aandacht te geven aan die gemeenteleden die dat nodig hebben. Denk aan de ouderen, zieken, gemeenteleden die met specifiek geloofs- of levensvragen worstelen, etc.