26

Bidden vinden we een hele belangrijke activiteit: spreken met God, of juist heel stil zijn om God te horen spreken.


Bij heel veel dingen die we doen, nemen we eerst de tijd om er over met God te spreken. In de eredienst bidden we, in de kringen, bij vergaderingen, in onze eigen stille tijd, noem maar op.
Verder is er een groep gemeenteleden die speciaal bij elkaar komt om te bidden. Ze bidden voor persoonlijke situaties van gemeenteleden, voor dingen die in Alkmaar gebeuren, voor grotere onderwerpen als de nood in de wereld.

Concreet vullen we dit de komende tijd in met:

  • de eerste en derde zondag van de maand vóór de kerkdienst samenkomen voor gebed. De eerste zondag in en samen met gemeenteleden van de Kapelkerk, de derde zondag in de Open Hof. We denken aan 9:00-9:30 uur. De eerste keer is zondag 5 februari.
  • de eerste woensdag van de maand van 9:00-10:00 doen we in de Open Hof Lectio Divina. Dat is een vorm van meditatief Bijbellezen, waarin we een kort Bijbelgedeelte lezen, biddend overdenken en proberen te ontdekken wat God door dit Bijbelgedeelte tot ons persoonlijk wil zeggen. De eerste keer is woensdag 1 februari.

Gebedsverzoek
Heb je een gebedsverzoek of zou je het fijn vinden als er ook voor jou wordt gebeden? Vul dit gebedsformulier in, en wij zullen dan voor je bidden.

Ook kun je op de werkdagen van Anita binnenlopen in de Open Hof voor gebed of een gesprek.