12

De jongeren zijn heel belangrijk. We besteden veel tijd en energie aan activiteiten om hen elkaar te laten ontmoeten. Al het jeugdwerk voeren we gezamenlijk uit met de leden van de Kapelkerk (GKv).

Jeugdvereniging Timoteüs
Jeugdvereniging Timoteüs is een vereniging voor jongeren vanaf 16 jaar. Deze vereniging organiseren de jongeren vanuit de Open Hof en de GKv Alkmaar zelf. Deze leden van jeugdvereniging Timoteüs komen eens per 14 dagen bij elkaar voor een Bijbelstudie. Afsluitend wordt er nog gezellig wat met elkaar nagepraat en gedronken.

Catechisaties
Voor jongeren vanaf 16 jaar is er ook catechisatie. Deze worden samen met de GKv gehouden en vinden plaats op maandagavond. Er is een groep voor jongeren van 16-18 jaar, en een groep voor 18+ en belijdeniscatechisanten.

Jeugdclubs
Voor kinderen van 9-11 jaar is er om de week op een avond een jeugdclub (basisschoolgroep 7 en 8).
Deze duurt een uur.
Voor kinderen van 12-13 en voor 14-15 jaar zijn er elke week op de avond catechisatieclubs.
Er zijn gezellige activiteiten en er is aandacht voor een vorm van bijbelstudie.

Buddies
Volwassen jongeren in onze gemeente zijn buddy voor één of meerdere jongeren in de gemeente. Buddies letten een beetje op ‘hun’ jongere, door af en toe een praatje te maken, hen te stimuleren mee te doen met van alles, etc. Regelmatig organiseren buddies leuke activiteiten voor groepen jongeren zoals een sportief uitje, een filmavond etc.