author page title

5 Items

Taizé-viering in de Open Hof

Op zondagavond 12 februari a.s. is er een Taizé-viering in de Open Hof, Honkpad 2 in Alkmaar. Het thema van de viering is Ubi Caritas: Daar waar liefde heerst, daar is God.

Een Taizé-viering is een dienst met verstilling, inkeer en zingend bidden met liederen uit Taizé.

De Taizéliederen zijn in feite gezongen gebeden met korte teksten, die een aantal keren herhaald worden. De zang wordt muzikaal ondersteund door een koor onder leiding van Bert Rootmensen.

U bent van harte welkom vanaf 18.45 uur. De viering start om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur.

Wilt u meer informatie? Stuurt u dan een mail naar taizeinalkmaar@gmail.com

Biddend Bijbellezen: Lectio Divina

Gods nabijheid zoeken

Psalm 27:8 zegt: Mijn hart zegt U na: “Zoek Mijn nabijheid!” Uw nabijheid HEER, wil ik zoeken. In de Bijbel – en met name in de Psalmen –  lezen we over verlangen naar Gods aanwezigheid. Dat is een heilig verlangen, dat God Zelf in ons legt, want Hij is een God van relatie. De realiteit is echter dat we leven in een wereld die ons zo wil opslokken, dat er weinig tijd en aandacht overblijft om Gods nabijheid te zoeken. Het vraagt van ons dat we keuzes maken en prioriteiten stellen. Voor veel gelovigen betekent het dat ze tijd proberen in te ruimen voor bidden en Bijbellezen.

(meer…)

Activiteiten

januari

ma 30 januari 19:30Open Hof – Gemeenteproject Geloven in seizoenen, Winter in de kerk

februari

wo 1 februari 9:00‑10:00Open Hof – Lectio Divina
zo 5 februari 9:00Kapelkerk – bidden vóór de kerkdienst
zo 5 februari 18:45 De Ontmoeting, Broek op Langedijk – Refresh met spreker Cocky Drost
zo 12 februari 19:00 Open Hof – Taizéviering
zo 19 februari 9:00 Open Hof – bidden vóór de kerkdienst

maart

wo 1 maart 9:00‑10:00Open Hof – Lectio Divina
zo 5 maart 9:00Kapelkerk – bidden vóór de kerkdienst
zo 5 maart 18:45De Ontmoeting, Broek op Langedijk – Refresh met spreker Marco Hofland
zo 12 maart 15:00‑17:00Open Hof – Kliederkerk
ma 13 maart 19:45Open Hof – Gemeenteproject Geloven in seizoenen, Lente in je geloof
zo 19 maart 9:00Open Hof – bidden vóór de kerkdienst
ma 27 maart 19:45Open Hof – Gemeenteproject Geloven in seizoenen, Lente in de kerk

Zondagmiddagactiviteiten in de Open Hof 2023

Vanaf 2023 gaan we beginnen met zondagmiddagactiviteiten voor de gemeente en mensen uit de wijk. We hebben het voorlopig ‘missionaire middagdiensten’ genoemd en verwachten verschillende doelgroepen hiermee aan te spreken.

Op zondag 15 januari om 15:30 uur is er een Kerkproeverij. Dit is een dienst die zoveel mogelijk lijkt op een morgendienst, maar waarvoor we extra ons best doen om gasten mee te vragen. Als thema voor deze dienst hebben we gekozen voor “Daarom ben ik hier!” Anita zal deze dienst leiden en de dienst wordt voorbereid door Sietske, Peter D. en Dirk.

Op zondag 12 februari om 19:00 uur is er een Taizéviering. Dit is een dienst waarin ruimte is voor verstilling en uitsluitend Taizé liederen gezongen worden, ondersteund door een gelegenheidskoor en een pianist. Deze dienst wordt voorbereid door Willie, Dirk en Saapke.

Op zondag 12 maart om 15:00 uur is er Kliederkerk. Dit is een “dienst” waarin we beginnen met allerlei creatieve werkvormen bij een Bijbelverhaal, gevolgd door een korte uitleg over dit verhaal en afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Dit is voor kinderen én hun (groot)ouders een interactieve en gezellige middag met een mooie boodschap! Deze dienst wordt voorbereid door Anita en een werkgroep, die nog samengesteld moet worden(!).

Diensten

Zondags begint de dienst om 10:00 uur. U bent van harte welkom om naar De Open Hof te komen en daar de dienst mee te maken. Heel soms is er een uitzondering en begint de dienst om 9:30.

Weet u welkom en na de dienst is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie.

DatumVoorgangerBijzonderheden
zo 8 jan 2023 10:00ds. P. van Dolderen
zo 15 jan 2023 10:00br. Robert van Lente
zo 15 jan 2023 15:30zr. Anita AbbringKerkproeverij
zo 22 jan 2023 10:00ds. H. van Eeken
zo 29 jan 2023 10:00br. Jan-Martijn Prins
zo 5 feb 2023 10:00ds. Jelle KnolKringpreek – Gezamenlijk
in Kapelkerk (Laat 80)
zo 12 feb 2023 10:00ds. Jan MarkusAvondmaalviering
zo 12 feb 2023 19:00Taizéviering
zo 19 feb 2023 10:00ds. Frank Meijer
zo 26 feb 2023 10:00ds. Piet van Veelen